proti - to be online
Aplikant adwokacki Paulina Witczak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studia ukończone w 2012 roku. Od 2013 roku doktorantka w Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji UJ gdzie przygotowuje rozprawę doktorską pod kierunkiem Prof. Dr hab. Andrzeja Zolla. Od 2014 roku alikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie karnym, cywilnym i gospodarczym. Włada językiem angielskim.