proti - to be online
Adwokat Dr Adam Pązik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studia ukończone w 2009 roku. Absolwent Schule des Deutschen Rechts (Szkoły Prawa Niemieckiego) współtworzoną przez Uniwersytety w Heidelbergu, Moguncji i Krakowie oraz Schule des Österreichischen Rechts (Szkoły Prawa Austriackiego), współtworzoną przez Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet w Wiedniu. W latach 2010-2013 doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studia doktoranckie zakończone obroną rozprawy doktorskiej pt. Wyłączenie bezprawności naruszenia dóbr osobistych na podstawie interesu społecznego.

Wykładowca w ramach kursu specjalistycznego "Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych w społeczeństwie informacyjnym" organizowanym przez Katedrę Prawa Cywilnego UJ. W latach 2011-2014 aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Od 2014 roku wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. Autor licznych publikacji naukowo-dydaktycznych. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie gospodarczym, cywilnym i prawie własności interelktualnej. Włada językiem niemieckim oraz językiem angielskim.