proti - to be online
Adwokat Karolina Słomska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studia ukończone w 2011 roku. Stypendystka Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie. Brała udział w studiach podyplomowych “Prawo Medyczne i Bioetyka” organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji UJ. W latach 2013–2016 aplikant adwokaci przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, od 2016 roku wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2006 roku w kancelariach radców prawnych w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych oraz szpitali, następnie kancelariach adwokackich już jako aplikant głównie kładąc nacisk na reprezentowanie klientów w procesach sądowych. Doświadczenie zawodowe poszerzała również w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie cywilnym i rodzinnym. Włada językiem angielskim i włoskim.