proti - to be online
Adwokat Dr Marcin Słomski, LL.M.

Założyciel i partner zarządzający kancelarii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, studia w ukończone w 2005 roku. W latach 2006-2007 magisterskie studia prawa niemieckiego na Universität zu Köln w Niemczech, zakończone uzyskaniem tytułu LL.M. z wynikiem summa cum laude. W latach 2008-2010 doktorant na Universität zu Köln w Niemczech, studia doktoranckie zakończone obroną rozprawy doktorskiej pt. “Die Umsetzung der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie in Polen” oraz uzyskaniem tytułu doktora prawa (Dr.iur.).

Stypendysta Fundacji Dr. Carl-Arthur Pastor-Stiftung dla szczególnie uzdolnionych młodych naukowców. W latach 2009-2011 aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. Od 2011 roku wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie. W latach 2007-2011 zatrudniony w renomowanych kancelariach adwokackich w Krakowie, Warszawie oraz w Kolonii w Niemczech, podczas których nabył niezbędne doświadczenie w obsłudze prawnej polskich oraz zagranicznych przedsiębiorców, przede wszystkich z niemieckojęzycznych obszarów językowych, jak również z zakresu prawa i postępowania cywilnego, prawa i postępowania karnego oraz szeroko rozumianej dziedziny IP. Autor wielu publikacji naukowo-dydaktycznych.

Wieloletni wykładowca w Centrum Praw Własności Intelektualne im. Hugo Grocjusza w Krakowie. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie gospodarczym, karno–gospodarczym, szeroko rozumianym prawie cywilnym, podatkowym oraz prawie własności intelektualnej. Włada biegle językiem niemieckim w mowie i piśmie, bardzo dobrze językiem angielskim oraz językiem francuskim.