proti - to be online
Specjalizacje
Prawo sportowe

Doradztwo w zakresie zawierania kontraktów, rozwiązywanie kontraktów, reprezentacja w postępowaniach sądowych.