proti - to be online
Specjalizacje
Prawo pracy

Prawo pracy Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu prawa pracy zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, obejmującą kompleksowe doradztwo prawne w zakresie tworzenia umów o pracę, regulaminów pracy, kontraktów managerskich, reprezentacja w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy.